Lokacija treninga

Koturaška cesta 1, Zagreb

ponedjeljak

utorak

17:30 – 18:30
Vinyasa/Ashtanga Basic
Lokacija: Koturaška cesta 1

18:30 – 19:30
Vinyasa/Ashtanga Basic
Lokacija: Koturaška cesta 1

srijeda

četvrtak

17:30 – 18:30
Vinyasa/Ashtanga Basic
Lokacija: Koturaška cesta 1

18:30 – 19:30
Vinyasa/Ashtanga Basic
Lokacija: Koturaška cesta 1

petak

18:00 – 19:15
Rest & Yin
Lokacija: Koturaška cesta 1