Vinyasa Yoga

Dinamičan stil čija je baza Ashtanga te se temelji na povezivanju pokreta i daha. Svaki sat započinje fokusiranjem na tijelo i dah, poravnanjem, nježnim zagrijavanjem te fluidnim ulaskom u pozdrave suncu sa različitim varijacijama i dodavanjem asana u smisleni niz koji čini dobrobit za čovjekovo cijelo tijelo i um.

Važnost svjesnog disanja leži u postizanju pažnje na svaki pokret i lakoću izvođenja a nakon vježbanja tijelo postaje fleksibilnije, um smiren i fokusiran. Satovi su srednjeg intenziteta i namijenjeni naprednijim polaznicima koji već jedno vrijeme vježbaju.